Strona główna

Cennik łowiska

Podejdź bliżej natury

Łowisko Miłej Doliny czynne jest w okresie od kwietnia do października w godz. 06:00 do godz. 20:00 na wyznaczonych stawach. Łowisko jest terenem prywatnym i jest do dyspozycji wyłącznie dla Gości Miłej Doliny. 


Uwaga:
1. Chęć wędkowania należy uprzednio zgłosić Gospodarzom, którzy wskażą łowiska.
2. Wędkowanie na łowiskach Miłej Doliny oznacza, iż Goście akceptują regulamin łowisk.
3. Przy czym dopuszcza się zabranie przez Gości gatunków ryb w ilości jak poniżej:
- szczupak: 1 szt.
- lin 1 szt.
- karaś 8 szt.
- sandacz 1 szt.
- karp 1 szt.
- leszcz 1 szt.
- okoń 2 szt.
- płoć i wzdręga łącznie nie może przekroczyć 3 kg.
- sum w nieograniczonych ilościach.
4. Należy także pamiętać o okresie ochronnym ryb:
- płoć, wzdręga, karaś - bez wymiaru,
- sum- zabieramy wszystkie bez względu na wymiar i wagę - należy zgłosić Gospodarzom
- okoń 15 cm
- lin 35 cm
- sandacz 40 cm
- szczupak 45 cm
- węgorz 50 cm
- tołpyga 50 cm.

Jako Gospodarze Miłej Doliny wysoko będziemy cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu.

 1. Łowisko Miłej Doliny czynne są w okresie od kwietnia do października w godz. 06:00 do godz. 20:00 na wyznaczonych stawach.
 2. Łowisko jest terenem prywatnym i jest wyłącznie do dyspozycji Gości Miłej Doliny.
 3. Zamiar wędkowania należy zawsze wcześniej zgłosić Gospodarzowi.
 4. Goście zapewniają odpowiedni sprzęt wędkarski we własnym zakresie.
 5. Dozwolony jest wyłącznie połów metodami konwencjonalnymi, tzn. na wędki, przy czym ilość wędzisk jest ograniczona do 2 szt. na jednego wędkującego.
 6. Na łowisku dozwolone są wyłącznie metody łowienia: spławikowa i gruntowa.
 7. Dopuszcza się zabranie przez Gości gatunków ryb w ilości jak poniżej:
  1. - szczupak: 1 szt.
  2. - lin 1 szt.
  3. - karaś 8 szt.
  4. - sandacz 1 szt.
  5. - karp 1 szt.
  6. - leszcz 1 szt.
  7. - okoń 2 szt.
  8. - płoć i wzdręga łącznie nie może przekroczyć 3 kg.
  9. -  sum

 8. Złowione ryby, które Gość zamierza zabrać należy zgłosić Gospodarzom w celu naliczenia za nie opłaty wg cennika sprzedaży ryb.
 9. Od sezonu 2012 obowiązuje zakaz zabierania ryb z łowiska oraz przetrzymywania ich w siatce.
 10. Złowione ryby, których wędkarz nie zamierza zabrać należy natychmiast wypuścić do wody.
 11. Wymiary ochronne ryb:
  1. - płoć, wzdręga, karaś- bez wymiaru
  2. - sum- zabieramy wszystkie bez względu na wymiar i wagę- należy zgłosić Gospodarzom

  3. - okoń 15 cm

  4. - lin 35 cm

  5. - sandacz 40 cm

  6. - szczupak 45 cm

  7. - węgorz 50 cm

  8. - tołpyga 50 cm

 12. Dzieci i osoby nieletnie mogą przebywać na terenie łowisk wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
 13. W obrębie łowisk, a także na terenie całej Miłej Doliny zabrania się śmiecić, wrzucać niedopałków, resztek żywności itp.
 14. Na terenie łowisk obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.
 15. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
 16. Gospodarze łowiska zastrzegają sobie prawo do organizacji imprez zamkniętych na terenie łowisk. Za ew. trudności- przepraszamy.
 17. Goście, łowiący na łowiskach Miłej Doliny, godzą się z faktem udostępnienia zdjęć złowionych ryb w pierwszej kolejności Gospodarzom.
 18. Po zakończeniu łowienia miejsce należy po sobie sprzątnąć.
 19. Przy wędkowaniu w jeziorze Mildzie należy posiadać obowiązkową kartę wędkarską- do zakupienia u Gospodarzy. Jednak karta ważna jest na dwie wędki. Za wędkowanie na jeziorze Mildzie wszelką odpowiedzialność także przed służbami prawa ponosi Wędkarz.
 20. Zabrania się podjeżdżania do łowisk i parkowania samochodów.
 21. Zabrania się używania na łowiskach środków pływających: pontonów, łódek itp.
 22. Pod żadnym pozorem nie wolno wrzucać do wody zepsutej zanęty.
 23. Zabrania się wprowadzania psów na teren łowiska oraz na teren Miłej Doliny- o czym stanowi regulamin główny.
 24. Zabrania się głośnego zachowywania oraz zakłócania ciszy i porządku, niszczenia zieleni i przyrody oraz infrastruktury, palenie ogniska, grilla.
 25. Nie zapoznanie się z regulaminami nie zwalnia Gości z jego przestrzegania.
 26. Złamanie postanowień regulaminów Miłej Doliny powoduje natychmiastowe usunięcie Gości z łowiska bez zwrotu kosztów.
 27. Wszelkie przypadki kłusownictwa i kradzieży stanowią czyn niezgodny z prawem i będą natychmiast zgłoszone służbom porządkowym i organom ścigania.
 28. Na łowisku zabrania się także: załatwiania potrzeb fizjologicznych, nadużywania alkoholu, łowienia innymi metodami niż ww., używania środków pływających.
 29. Gospodarze mają prawo kontrolować osoby przebywające na łowisku oraz ich bagaże, sprzęt.
 30. Dane uzyskane z monitoringu będą wykorzystane jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminów.
 31. Osoby nieprzestrzegające regulaminów będą wyproszone z łowiska.
 32. Na terenie łowiska obowiązuje bezwzględny zakaz oprawiania ryb.