Strona główna

Regulamin Łowisk

JAKO GOSPODARZE MIŁEJ DOLINY WYSOKO CENIMY WSPÓŁPRACĘ Z NASZYMI GOŚĆMI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU, KTÓRY SŁUŻYĆ MA ZAPEWNIENIU SPOKOJNEGO I BEZPIECZNEGO POBYTU.

 1. Łowisko w Miłej Dolinie czynne jest w okresie od kwietnia do października w godz. 06:00 do godz. 20:00 na wyznaczonych stawach.
 2. Łowisko jest terenem prywatnym i pozostaje do wyłącznej dyspozycji Gości Miłej Doliny.
 3. Opłata stała za korzystanie z łowisk w wysokości 50 zł naliczana jest za każdy dzień, za osobę (max. 2 wędki). Płatność należy uiścić z góry Gospodarzowi.
 4. Zamiar wędkowania należy zawsze wcześniej zgłosić Gospodarzowi.
 5. Goście zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniego sprzętu wędkarskiego we własnym zakresie.
 6. Dozwolony jest wyłącznie połów metodami konwencjonalnymi, tzn. na wędki, przy czym ilość wędzisk jest ograniczona do 2 szt. na jednego wędkującego.
 7. Na łowisku dozwolone są wyłącznie 2 metody łowienia: spławikowa i gruntowa.
 8. Ceny za wędkowanie podane są w cenniku głównym. Przy czym dopuszcza się zabranie przez Gości gatunków ryb w ilości jak poniżej:
  1. - szczupak 1 szt.
  2. - lin 1 szt.
  3. - karaś 8 szt.
  4. - sandacz 1 szt.
  5. - karp 1 szt.
  6. - leszcz 1 szt.
  7. - okoń 2 szt.
  8. - płoć i wzdręga łącznie nie może przekroczyć 3 kg.
  9. -  sum - bez ograniczeń.

 9. Złowione ryby, które Gość zamierza zabrać, należy zgłosić Gospodarzom w celu naliczenia za nie opłaty wg cennika sprzedaży ryb.
 10. Każdy przywłaszczony kilogram ryby (nie zgłoszony Gospodarzowi) podlega każe 200 zł lub wyższej, w zależności od złowionej ryby.
 11. Za łowienie większą ilością wędek niż zgłoszono, za każdą wędkę naliczona zostaje kara w wysokości 100 zł za jedną wędkę.
 12. Od sezonu 2012 obowiązuje zakaz zabierania ryb z łowiska oraz przetrzymywania ich w siatce.
 13. Złowione ryby, których wędkarz nie zamierza zabrać należy natychmiast wypuścić do wody.
 14. Wymiary ochronne ryb:
  1. - płoć, wzdręga, karaś- bez wymiaru,
  2. - sum- zabieramy wszystkie bez względu na wymiar i wagę- należy zgłosić Gospodarzom,

  3. - okoń 15 cm,

  4. - lin 35 cm,

  5. - sandacz 40 cm,

  6. - szczupak 45 cm,

  7. - węgorz 50 cm,

  8. - tołpyga 50 cm.

 15.  W przypadku wykrycia próby zatajenia ilości złowionych ryb, o kradzieży zostanie poinformowana policja.
 16. Dzieci i osoby nieletnie mogą przebywać na terenie łowisk wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
 17. W obrębie łowisk, a także na terenie całej Miłej Doliny, zabrania się śmiecić, wyrzucać niedopałków czy resztek żywności itp.
 18. Na terenie łowisk obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.
 19. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 20. Gospodarze łowiska zastrzegają sobie prawo do organizacji imprez zamkniętych na terenie łowisk. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
 21. Goście, łowiący na łowiskach Miłej Doliny, godzą się z faktem udostępnienia zdjęć złowionych ryb w pierwszej kolejności Gospodarzom.
 22. Po zakończeniu łowienia miejsce należy po sobie posprzątać.
 23. Przy wędkowaniu w jeziorze Mildzie należy posiadać aktualną kartę wędkarską - do zakupienia u Gospodarzy. Jedna karta ważna jest na dwie wędki. Za wędkowanie na jeziorze Mildzie wszelką odpowiedzialność, także przed służbami prawa, ponosi Wędkarz.
 24. Zabrania się podjeżdżania do łowisk i parkowania samochodów.
 25. Zabrania się używania na łowiskach środków pływających: pontonów, łódek itp.
 26. Każdy Gość łowiący jest zobowiązany do wypełnienia karty połowu, którą należy zdać po zakończeniu połowu Gospodarzom - przy ważeniu ryb.
 27. Pod żadnym pozorem nie wolno wrzucać do wody zepsutej zanęty.
 28. Zabrania się wprowadzania psów na teren łowiska oraz na teren Miłej Doliny - o czym stanowi regulamin główny.
 29. Zabrania się głośnego zachowywania oraz zakłócania ciszy i porządku, niszczenia zieleni i przyrody oraz infrastruktury, palenia ognisk czy grillowania.
 30. Nie zapoznanie się z regulaminami nie zwalnia Gości z ich przestrzegania.
 31. Złamanie postanowień regulaminów Miłej Doliny powoduje natychmiastowe usunięcie Gości z łowiska bez zwrotu kosztów.
 32. Wszelkie przypadki kłusownictwa i kradzieży stanowią czyn niezgodny z prawem i będą natychmiast zgłoszone służbom porządkowym i organom ścigania.
 33. Na łowisku zabrania się także: załatwiania potrzeb fizjologicznych, nadużywania alkoholu, łowienia innymi metodami niż ww., używania środków pływających.
 34. Gospodarze mają prawo kontrolować osoby przebywające na łowisku oraz ich bagaże czy sprzęt.
 35. Dane uzyskane z monitoringu będą wykorzystane jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminów.
 36. Osoby nieprzestrzegające regulaminów będą wyproszone z łowiska.
 37. Na terenie łowiska obowiązuje bezwzględny zakaz oprawiania ryb.